HƯỚNG DẪN THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH

Thi trắc nghiệm tiếng AnhBài 22: Liên từ và trạng từ liên kết (Phần lý thuyết)

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 22 / 22 trong loạt bài Bí quyết làm bài thi trắc nghiệm tiếng Anh . Phần bài tập trắc nghiệm tiếng Anh liên quan đến liên từ và trạng từ liên kết cũng là vấn đề mà các học viên cần hết sức …
Xem Chi Tiết

Thi trắc nghiệm tiếng AnhBài 21: Giới từ (Phần bài tập)

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 21 / 22 trong loạt bài Bí quyết làm bài thi trắc nghiệm tiếng Anh . Trong bài trước, chúng ta đã điểm qua một số vấn đề cần lưu ý trong khi làm bài thi trắc nghiệm tiếng Anh liên quan đến giới …
Xem Chi Tiết

Thi trắc nghiệm tiếng AnhBài 20: Giới từ (Phần lý thuyết)

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 20 / 22 trong loạt bài Bí quyết làm bài thi trắc nghiệm tiếng Anh . Việc tìm ra những sai sót về sử dụng giới từ là một trong những phần khó nhất khi giải các câu hỏi của bài thi trắc nghiệm …
Xem Chi Tiết

Thi trắc nghiệm tiếng AnhBài 19: Các dạng từ loại (Phần bài tập)

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 19 / 22 trong loạt bài Bí quyết làm bài thi trắc nghiệm tiếng Anh . Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that need correcting. (Hãy chọn từ hoặc cụm từ được gạch dưới (A, B, C hoặc D) …
Xem Chi Tiết

Thi trắc nghiệm tiếng AnhBài 18: Các dạng từ loại (Phần lý thuyết)

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 18 / 22 trong loạt bài Bí quyết làm bài thi trắc nghiệm tiếng Anh . Trong các bài thi trắc nghiệm thường có vài câu liên quan đến word forms. Đây là loại câu hỏi thuộc dạng nhận diện điểm sai sót (error …
Xem Chi Tiết

Loading...