LUYỆN THI TOEFL

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 3 / 3 trong loạt bài TOEFL – Các kỹ năng học . Thực hiện theo 4 bước sau đây để tạo một kế hoạch học tập thành công cho kỳ thi TOEFL của bạn: Bước 1: Có thông tin đúng. Bước đầu tiên …
Xem Chi Tiết

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 2 / 3 trong loạt bài TOEFL – Các kỹ năng học . Hầu hết mọi người đều học theo những cách khác nhau. Họ học bằng cách xem, nghe, làm và tổ chức thông tin từ thế giới xung quanh họ. Nhưng hầu …
Xem Chi Tiết

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 1 / 3 trong loạt bài TOEFL – Các kỹ năng học . Có lẽ đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng bạn học cho một kỳ thi, hoặc có lẽ bạn chưa bao giờ phải chuẩn bị cho một kỳ thi chuẩn …
Xem Chi Tiết

(Luyện thi TOEFL) Các kỹ năng đọc hiểu (6) Xác định các sự kiện và chi tiết cụ thể

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 6 / 6 trong loạt bài TOEFL – Các kỹ năng đọc hiểu . Trên các bài thi chuẩn, bạn thường sẽ được yêu cầu xác định các sự kiện hoặc chi tiết cụ …
Xem Chi Tiết

(Luyện thi TOEFL) Các kỹ năng đọc hiểu (5) Xác định ý nghĩa từ ngữ cảnh

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 5 / 6 trong loạt bài TOEFL – Các kỹ năng đọc hiểu . Trong khi thi TOEFL, bạn sẽ không được phép sử dụng từ điển. Vậy làm thế nào bạn tìm ra …
Xem Chi Tiết

(Luyện thi TOEFL) Các kỹ năng đọc hiểu (4) Thực hành tìm ý chính

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 4 / 6 trong loạt bài TOEFL – Các kỹ năng đọc hiểu . Đọc đoạn văn dưới đây một cách cẩn thận. Sau khi đọc hãy trả lời các câu hỏi theo sau …
Xem Chi Tiết

(Luyện thi TOEFL) Các kỹ năng đọc hiểu (3) Các kỹ năng đọc hiểu cần thiết

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 3 / 6 trong loạt bài TOEFL – Các kỹ năng đọc hiểu . Trong bài trước chúng ta đã học qua các loại đoạn văn đọc hiểu trên một bài thi TOEFL. Đã …
Xem Chi Tiết

Loading...