ÔN TẬP VÀ LÀM KIỂM TRA

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 22 / 22 trong loạt bài Ôn tập và làm kiểm tra . A/ Giới thiệu Rachel: Would you like to come to our party tomorrow, Andrew? Andrew: Er, thanks for the invitation, but I’ve got lots of work at the moment. I’ll be working all day tomorrow. Rachel: You won’t be working on …
Xem Chi Tiết

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 21 / 22 trong loạt bài Ôn tập và làm kiểm tra . A/ Giới thiệu Mark: Did I tell you I’ve got a meeting in Glasgow at nine o’clock tomorrow morning? I’m driving up there overnight. Sarah: You’re going to drive all through the night? You’re crazy. You’ll be axhausted before you arrive …
Xem Chi Tiết

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 20 / 22 trong loạt bài Ôn tập và làm kiểm tra . A/ Hiện tại tiếp diễn để chỉ những sự sắp xếp Tom: Are you doing anything this evening? Nick: Yes, I’m going to an ice hockey match. The Tigers are playing the Kings. I bought my ticket yesterday. Chúng ta dùng …
Xem Chi Tiết

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 19 / 22 trong loạt bài Ôn tập và làm kiểm tra . Bạn gặp khó khăn trong việc phân biệt khi nào dùng “will” khi nào dùng “be going to”. Hãy theo dõi phần ôn tập dưới đây để nắm lại rõ hơn lý thuyết trước khi làm một số bài tập cơ …
Xem Chi Tiết

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 18 / 22 trong loạt bài Ôn tập và làm kiểm tra . A/ Những dự định Chúng ta dùng be going to để nói về điều gì đó mà chúng ta đã quyết định làm (một dự định). I’m going to watch the next programme. Emma is going to do an experiment this …
Xem Chi Tiết

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 17 / 22 trong loạt bài Ôn tập và làm kiểm tra . Nhiều người vẫn gặp khó khăn trong phân biệt giữa will và shall. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về cách dùng của hai từ này. A/ Will để chỉ tương lai Chúng ta …
Xem Chi Tiết

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 16 / 22 trong loạt bài Ôn tập và làm kiểm tra . A/ Hiện tại, quá khứ và tương lai Đọc đoạn văn dưới đây từ bức thư của Rachel gửi cho cô và chú của cô ấy. This is my last year at college, so I’ll be leaving in June. And I’ve …
Xem Chi Tiết

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 15 / 22 trong loạt bài Ôn tập và làm kiểm tra . Trong bài này, bạn hãy ôn lại các điểm ngữ pháp trọng yếu của thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn và tự làm các bài tập cơ bản, trước khi xem đáp án. A/ Giới thiệu David đang nói về …
Xem Chi Tiết

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 14 / 22 trong loạt bài Ôn tập và làm kiểm tra . Hãy cùng dayhoctienganh.net điểm lại cách dùng và một số lưu ý về thì quá khứ hoàn thành (the past perfect). Ôn tập và làm bài tập về thì quá khứ hoàn thành. A/ Giới thiệu I felt really tired when …
Xem Chi Tiết

(Dayhoctienganh.Net) Bài viết này là phần 13 / 22 trong loạt bài Ôn tập và làm kiểm tra . Ở chuyên mục “Ngữ pháp” của dayhoctienganh.net chúng ta đã cùng điểm qua 2 thì: hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Bây giờ hãy ôn tập và phân biệt cách dùng của hai thì trên. A/ …
Xem Chi Tiết

Loading...