Câu hỏi của bạn Nguyễn Anna

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Ban Quản trị Nhân viên đã hỏi 3 năm trước
Mọi người hỗ trợ bạn Nguyễn Anna làm bài tập dưới đây nhé!

Ex2: Rewrite

1.Children should spend much time on video games
=> Children had…

2. My mother likes walking better than cycling
=> My mother’d rather …
=> My mother prefer’s…

3. She doesn’t playing the volleyball
=> She is borad…

3 câu trả lời
Lê Hải Triều đã trả lời 3 năm trước

Sẵn sàng!!!

Câu 1)

Children had to spend much time on video games.

Lê Hải Triều đã trả lời 3 năm trước

Câu 2)

My mother prefers walking to cycling

Yoom H Surber đã trả lời 3 năm trước

1.Children should spend much time on video games
=> Children had to spend much time on video games

  1. My mother likes walking better than cycling

=> My mother’d rather walk than bike
=> My mother prefers walking than cycling

  1. She doesn’t playing the volleyball=> She is bored from playing volleyball
Ban Quản trị

Ban Quản trị

Tôi là người sáng lập nên mạng xã hội DayhoctiengAnh.Net

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it