Câu hỏi đúng sai T F

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Vũ Phương Anh đã hỏi 3 năm trước
  1. Because of my boyfriend’s mobile rang, the people next to us were very annoyed
  2. Ba loves playing video games but he doesn’t like garthering broken glasses
  3. There is no point to persuade her to join in that activity

Giảng hộ mình 3 câu trên với ạ, câu nào đúng câu nào sai, tại sao ạ

1 câu trả lời
Lê Hải Triều đã trả lời 3 năm trước

Câu 1: sai

Because of + pro (noun)/ noun phrase, next to us were sai

Câu 2: Sai

Theo mình thì trường này "thích" ở đây mang nghĩa nhất thời, không phải là sở thích. Nên dùng To-V chứ không phải V-ing sau love và like.

Câu 3: Theo mình là Đúng

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it