Câu quá khó, help me!

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Robeo đã hỏi 4 năm trước

who is helping her do the housework ? – ” Who……………………………..by?”

1 câu trả lời
Yoom H Surber đã trả lời 3 năm trước

who is helping her do the housework ? – ” Who……………………………..by?”

bn có tìm ra đáp án chưa? mình chưa gặp who…by? bao h hết

chỉ gặp

When do I need to get this done by? (khi nào cần phải làm xong?)

What do you go by? (tên bn thường gọi là j?)

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it