Câu “The Boryeong Mud Festival is an annual festival that takes place every summer” tại sao từ takes có “s”

585
SHARES
3.2k
VIEWS
DANH SÁCH CÂU HỎIDanh mục đơn: Hỏi về ngữ phápCâu “The Boryeong Mud Festival is an annual festival that takes place every summer” tại sao từ takes có “s”
Nguyễn Văn Hậu đã hỏi 2 năm trước
1 câu trả lời
Yoom H Surber đã trả lời 2 năm trước

The Boryeong Mud Festival is an annual festival that takes place every summer

câu này nói về một festival cho nên phải xài động từ cho ngôi ba [he/she/it].

động từ ngôi ba của take là takes

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it