Change these sentences into passive

585
SHARES
3.2k
VIEWS
bi đã hỏi 4 năm trước
1) he had taught mathematics before he became a businessman
2) that student war able to do those exercises himself
3) they were watching television when i came
4) they will have finished their project by the summer next year
2 câu trả lời
Bình đã trả lời 4 năm trước
Khó quá mình không giúp được rồi!
Phương Trần đã trả lời 4 năm trước
4) Their project will have been finished by the summer next year. Đc 1 câu

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it