Chia động từ

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Phạm Thu Trang đã hỏi 4 năm trước
Do you know the man (talk)……….. to Tom?
The boy (read) ……………. a book is Ba.
The man (sit) …………. next to me was very nervous.
The woman (sit) …………… between Mrs.Hoa and Mrs. Ha is my mother.
Giair hộ em mấy câu trên vs, có ai biết mấy câu này thuộc cấu trúc nào không ạ? Có cấu trúc cố định cho loại câu này không ạ?
1 câu trả lời
Tính đã trả lời 4 năm trước
  • talking
  • reading
  • sitting
  • sitting

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it