Chia động từ

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Phong đã hỏi 4 năm trước
when I (come)…, she (leave)… for Da Lat ten minutes ago.
1 câu trả lời
Ngọc Sương đã trả lời 4 năm trước
When I came, she had left for Da Lat ten minutes ago.

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it