chọn đáp án đúng

585
SHARES
3.2k
VIEWS
BÙI LINH QUÂN đã hỏi 2 năm trước

You ———— be home before dark because it is dangerous to walk home alone at night A. might B. may C. ought D. must

1 câu trả lời
Yoom H Surber đã trả lời 2 năm trước

You (D. must) be home before dark because it is dangerous to walk home alone at night.

might be = có lẽ phải…

may be = có thể phải…

ought to be = theo luật phải…

must be = phải…

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it