Chuyển sang câu bị động

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Phạm ngọc tịnh đã hỏi 5 năm trước
1 They will sell that house next week
2 he has known mr pike since 2007
1 câu trả lời
Phạm Tuấn đã trả lời 5 năm trước
That house will be sold by them next week
Mr Pike has been known by him since 2007

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it