Cloze test

585
SHARES
3.2k
VIEWS
DANH SÁCH CÂU HỎICloze test
phương đã hỏi 4 năm trước
1.Read the passage and fill each numbered space with ONE suitable word
I had a terrible experience last Saturday. This is what happened. I left my flat at 2 o’clock went into (36) to do some shopping. I go shopping most Saturday afternoon. (37) 4 o’clock, I had finished shopping and went into a (38) for a cup of coffee. While I was sitting in the café, I saw a friend called Julie Jones and she (39) me. At around 4:30 Julie and I paid the (40) and left the café. As we were leaving, I offered to give her a (41) home in my car. She said she would like a lift so we walked to the car park together. I always put my (42) in the same car park near the town centre, but when we got to the park. I had a big (43) . My car was not there! Of course, I immediately thought that someone had (44) it. I was going to phone the police, but luckily I didn’t. I suddenly realised the truth. I had (45) driven into town that day! I had come on the bus instead. Imagine how stupid I felt.
1 câu trả lời
Yoom H Surber đã trả lời 3 năm trước

mình sẽ hướng dẫn bn cách dùng bài làm để giải bài.
cách mình dùng để giải bài cho bn.
I left my flat at 2 o’clock went into a (36) to do some shopping. là đi mua sắm. vậy, mua ở đâu?
(36) shop/ store/ mall/ etc.

(37) 4 o’clock, = 4 h, nhưng trong tV còn ko nói " 4h" mà nói là "lúc 4h" = at 4 o’clock
(37) at

I had finished shopping and went into a (38) for a cup of coffee. là 1 ly cà phê. ng này đi vô đâu để mua cà phê? -> quán cà phê cafe . câu tiếp theo có dùng chữ cafe luôn.
(38) cafe

While I was sitting in the café, I saw a friend called Julie Jones and she (39) me. đang ngồi trong quán cà phê mà thấy bn cũ. mình thấy nó mà nó có nên *thấysaw mình có chào*greeted mình ko?
(38) saw/ greeted

At around 4:30 Julie and I paid the (40) and left the café. đi quán uống xong rồi trả cái gì? tiền!
(40) bill

As we were leaving, I offered to give her a (41) home in my car. bn có xe mà nhỏ ko có xe thì bn hỏi nó cái j? muốn mình chở về nhà ko?
(41) ride

I always put my (42) in the same car park near the town centre, tA của A là bãi đậu xe, mỹ là parking lot. bn luôn đậu cái j trong bãi đậu xe? your car
(42) car

but when we got to the park. I had a big (43) . chữ "nhưng" rất quan trọng. nếu bn đi tìm xe ở chỗ đậu xe mà nghe câu "nhưng khi đến nơi"… là có linh cảm xấu liền. có chuyện lớn xảy ra! câu sau có nói là mất má ơi cái xe. Có chuyện rồi à!
(43) problem

Of course, I immediately thought that someone had (44) it. có 1 chỗ đậu xe mà luôn đậu ở đó. H mất má ơi cái xe… bn nghĩ sao? có ai ăn cắp xe?
(44) stolen (tại had đứng trc)

I had (45) driven into town that day! I had come on the bus instead. bn sực nhớ là bn đi xe buýt tới… thì có lái xe tới thị trấn đâu!
(45) not

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it