Complete the second sentece so that it has a similar meaning to the first one

585
SHARES
3.2k
VIEWS
DANH SÁCH CÂU HỎIDanh mục đơn: Nhờ bạn bè giải bài tậpComplete the second sentece so that it has a similar meaning to the first one
Bùi Quốc Hưng đã hỏi 3 năm trước

People say that Mr Huy bought this car last year => Mrr Huy is

1 câu trả lời
Nguyễn Thành Nhân đã trả lời 3 năm trước

Mr Huy is said to have bought this car last year.

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it