Dạng đúng của từ – Tiếng Anh lớp 9

585
SHARES
3.2k
VIEWS
DANH SÁCH CÂU HỎIDanh mục đơn: Nhờ bạn bè giải bài tậpDạng đúng của từ – Tiếng Anh lớp 9
Phạm Duy Thành đã hỏi 2 năm trước

Give the correct form of the words in brackets:

  1. The criminal was (prison) ……………….. for seven years.
  2. (Flame) ……………… cloth does not burn easily.
  3. The mother was (relief) ………………. to see her son eating properly again.
3 câu trả lời
Trần Lâm Quân đã trả lời 2 năm trước

1) The criminal was imprisoned for seven years.

Trần Lâm Quân đã trả lời 2 năm trước

2) Flaming cloth does not burn easily.

Trần Lâm Quân đã trả lời 2 năm trước

3) The mother was relieved to see her son eating properly again.

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it