đặt câu hỏi cho thành phần in nghiêng

585
SHARES
3.2k
VIEWS
DANH SÁCH CÂU HỎIDanh mục đơn: Nhờ bạn bè giải bài tậpđặt câu hỏi cho thành phần in nghiêng
Nguyễn Dung đã hỏi 1 năm trước
ĐẶT CÂU HỎI CHO THÀNH PHẦN IN NGHIÊNG
1, Marico celebrates his birthday in September.
2, The students listen to the teacher’s explanation.
3, I like the white T-shirt, not the red one.
4, They participated in La Tomatina in 2013.
5, Thesse are my brother’s pictures.
6,The Elephant Race Festival will be held in Don Village next year.
7, The festival organiser’s clothes are red, purple and yellow.
 
2 câu trả lời

Câu trả lời đúng nhất

Phạm Thị Mỹ Hoa đã trả lời 1 năm trước
4. When did they participate in La Tomatina?
5. Whose pictures are these?
6. Where will the Elephant Race Festival be held next year?
7.  What colour are the festival organiser’s clothes?
 
Phạm Thị Mỹ Hoa đã trả lời 1 năm trước
1, What does Marico celebrate in September?
2, What do the students listen to?
3, Do you like the red T-shirt?

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it