điền từ vào chỗ trống

585
SHARES
3.2k
VIEWS
DANH SÁCH CÂU HỎIDanh mục đơn: Hỏi đáp khácđiền từ vào chỗ trống
Phạm Thùy Nguyên Phương đã hỏi 2 năm trước

I play tennis from … to time

1 câu trả lời
Yoom H Surber đã trả lời 2 năm trước

I [tôi] play tennis [đánh tennis] from … to … . [từ… tới…] (time) [thời gian]

thì bạn có thể dùng các từ chỉ thời gian như: giờ, buổi, tháng.

ex:

I play tennis from 8 AM to 9 AM.

I play tennis from morning to noon.

I (usualy) play tennis from June to July.

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it