Dùng từ gợi ý viết lại câu

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Đỗ Minh Yến đã hỏi 2 năm trước
  1. He/be/give/gold watch/recognition/his services/company.
  2. Majority / students / vote / Ms Kim / spokesperson.
2 câu trả lời
Nguyễn Nhi đã trả lời 2 năm trước

1) He was given a gold watch in recognition of his services to the company

Nguyễn Nhi đã trả lời 2 năm trước

2) The majority of students voted for Ms. Kim as their spokesperson.

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it