Em cần câu trả lời gấp ạ !

585
SHARES
3.2k
VIEWS
DANH SÁCH CÂU HỎIEm cần câu trả lời gấp ạ !
thịnh đã hỏi 4 năm trước
Em cần câu trả lời gấp ạ ! What a pity she doesn’t understand her lessons clearly ? –> I wish she were understand her lessons clearly
 
2 câu trả lời
Tuấn Bi đã trả lời 4 năm trước
Sai rồi bạn. Đúng ra phải là: I wish she didn’t understand her lessons clearly.
Minh Trí đã trả lời 4 năm trước
Bạn Tuấn Bi mới sai.
I wish she understood her lessons clearly

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it