Giải bài tập viết lại câu

585
SHARES
3.2k
VIEWS
DANH SÁCH CÂU HỎIDanh mục đơn: Hỏi về ngữ phápGiải bài tập viết lại câu
Trương Thanh Vy đã hỏi 3 năm trước

1.People don’t use this road very often

2.They do not often invite David to paties.

3.The menu includes fruit juice

  1. They clean Mr Miller’s room every day
  2. People can hear the music from far away
  3. She gave him a box full of chocolate
  4. The teacher told them a funny story
Nhãn câu hỏi:
1 câu trả lời
Lê Hải Triều đã trả lời 3 năm trước

1) The road don’t be used very often.

2) David is not often invited to parties

3) Mr Miller’s room is cleaned every day

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it