Giải Thích Ngữ Pháp Liên Quan

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Vũ Lê Yến Nhi đã hỏi 2 năm trước

If institutions balk, waiting to cross that _______ when you come to it could be disastrous.

A. bridge B. fingers C. legs D. path

Mọi người giải thích cho mình vì sao lại chọn A ko ạ??

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it