Giúp mình với cần gấp

585
SHARES
3.2k
VIEWS
lan đã hỏi 4 năm trước

viết lại câu sao cho nghĩa không đổi 1 the failure of the team caused us great disappointment -> We were ………………………………………………. 2 the guide speaks too quickly for me to understand -> The guide doesn’t ………………………………………..

1 câu trả lời
Kiên đã trả lời 4 năm trước
  1. We were greatly disappointed by the failure of the team

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it