Giúp mình câu này với

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Thiên Trang đã hỏi 4 năm trước

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi dựa vào từ gợi ý
The boss likes to make people feel emberrassed in front of others. (humiliate)

1 câu trả lời
Thương đã trả lời 4 năm trước
The boss like to humiliate people in front of others.

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it