Giúp mình câu này với

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Băng đã hỏi 3 năm trước

viết lại câu: eating too much fat and sugar can result in heath problems.   (lead) Acid rain is dangerous. Tree;s leaves are damaged.   (because of)

1 câu trả lời
Phan Anh đã trả lời 3 năm trước
Bạn viết câu hỏi không rõ ràng. Đề nghị sửa lại cho rõ mới giúp được chứ.

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it