Hello my teacher

585
SHARES
3.2k
VIEWS
phuong thao đã hỏi 5 năm trước

em chào thầy [cô]   em tên là thảo và em có một số câu hỏi cần thầy[cô] giúp 1.A.arrived    B.believed    C.received   D.hoped 2.A.opened   B.knocked    C.played    D.occurred 3.A.rubbed    B.tugged     C.stopped   D.filled

1 câu trả lời
Vũ Trần đã trả lời 5 năm trước
Yêu cầu bài tập là sao bạn

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it