Help

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Nguyễn Anh đã hỏi 4 năm trước
able, rot, son, king.
Which word below shares a common feature with all the words above?
line, sit, take, hope, night.
1 câu trả lời
Thế Minh đã trả lời 4 năm trước

Từ take nha bạn. Những từ ở trên đều có thể điền thêm prefixed PAR để tạo thành 1 từ mới và take cũng vậy: parable, parrot, parson, parking, partake.

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it