Viết lại câu tiếng Anh

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Khang đã hỏi 4 năm trước

rewrite, using “too…” the weather is so bad that we can’t go out

2 câu trả lời
Toàn đã trả lời 4 năm trước
The weather is too hot for us to go out
hang đã trả lời 4 năm trước
The weather is too cold for us to go out

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it