If

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Quách Minh Nguyệt đã hỏi 4 năm trước
i didn\’t known his address so i didn\’t write to him A. if i knew his address, i would write to him B. if i known his address, i will write to him C. if i had known his address, i would have written to him D. unless i didn\’t known his address, i would write to him  
1 câu trả lời
ABC đã trả lời 4 năm trước
  • Ngữ pháp:

Câu điều kiện loại 1, loại 2 và loại 3. Ta hãy cùng khám phá nhé: 
https://kenhtuyensinh.vn/cau-dieu-kien

  • ở câu gốc, nhận thấy thời động từ ở thì quá khứ đơn, tức hành động đã xảy ra ở quá khứ => phù hợp với cách dùng của đk loại 3

=> Phương án đúng là phương án C. (ĐK loại 3). 

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it