If it keeps on raining, the basketball game ought ______. A. postpone B. to be postponed C. to postpone D. be postponed

585
SHARES
3.2k
VIEWS
DANH SÁCH CÂU HỎIDanh mục đơn: Hỏi về ngữ phápIf it keeps on raining, the basketball game ought ______. A. postpone B. to be postponed C. to postpone D. be postponed
Nguyễn Trịnh Phương Chi đã hỏi 4 năm trước
chọn đáp án nào đúng ? giải thích tại sao ?
1 câu trả lời
Minh Trí đã trả lời 4 năm trước
Đáp án B nhé bạn. Vì ought đi với to-V

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it