Nhờ các mem dịch giúp mình câu số 2 và 3 với

585
SHARES
3.2k
VIEWS
DANH SÁCH CÂU HỎINhờ các mem dịch giúp mình câu số 2 và 3 với
Lương Khắc Tốp đã hỏi 3 năm trước

1/These kinds of kisses are different from country to country. They are governed by the rules of that culture.
2/The third kind of kiss is the romantic kiss.
3/One must admit that kissing is more than a bit strange. Why would the exchange of mouth fluids and left over pieces of food be a good thing, even a sign of passionate love? The romantic kiss is very common. So it must play an important part in the dance of human sexuality. But what exactly is that part?”

3 câu trả lời
Thanh Hiếu đã trả lời 3 năm trước

Ghi rõ yêu cầu bạn ơi!

Yoom H Surber đã trả lời 3 năm trước

1/These kinds of kisses những kiểu hôn này are different khác với nhau from country to country. từ nước này sang nước khác They are governed chúng được cai quản by the rules of that culture. bởi các luật lệ của nền văn hóa đó
2/The third kind of kiss kiểu hôn thứ 3 is the romantic kiss. là kiểu hôn lãng mạn
3/One must admit that người ta phải thừa nhận là kissing is more than a bit strange. hôn hít thật ra rất là lạ Why would the exchange of mouth fluids Tại sao trao đổi dung dịch từ miệng and left over pieces of food và những miếng thức ăn thừa be a good thing, lại là một điều hay even a sign of passionate love? Thậm chí còn được coi là dấu hiệu của tình yêu mãnh liệt The romantic kiss is very common. nụ hôn lãng mạn thường rất phổ biến So it must play an important part nên chắc hẳn nó đóng một vai trò quan trọng in the dance of human sexuality. trong điệu nhảy bản năng giới tính của con người But what exactly is that part?”nhưng vai trò đó chính xác là gì

Lê Quý Dương đã trả lời 3 năm trước

Hay quá! Yoom H Surber

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it