Mấy mem dịch giùm tớ với

585
SHARES
3.2k
VIEWS
DANH SÁCH CÂU HỎIMấy mem dịch giùm tớ với
Lương Khắc Tốp đã hỏi 3 năm trước

But it seems unlikely that these questions produce loyalty, dependence, commitment, or other important qualities of a relationship. These qualities may take longer to develop.”

1 câu trả lời
Phan Viễn đã trả lời 3 năm trước

Cần hiểu ngữ cảnh để dịch chính xác hơn, mình tạm dịch:

Dường như không thể chắc rằng những nghi vấn này tạo ra lòng trung thành, sự tin cậy, cam kết, hoặc những phẩm chất quan trọng khác của một mối quan hệ. Những phẩm chất này có thể mất nhiều thời gian hơn để phát triển.

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it