MODAL VERB

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Quang CƯờng đã hỏi 5 năm trước
Thầy/Cô ơi cho e hỏi khi nào mình dùng Must, Must be, must have vậy ạ, nó khác nhau ở điểm nào ý? cám ơn thầy/cô đã đọc
1 câu trả lời
Yoom H Surber đã trả lời 3 năm trước

you must do your hw everyday. e phải làm bài tập mỗi ngày

must – phải – đứng trước động tự

you must be at home by 9pm. con phải có mặt ở nhà lúc 9h tối

you must be right about that incident the other day. bn chắc hẳn phải đúng về sự việc ngày hôm đó

you must be a girl to wear that skirt. bn phải là con gái mới đc mặc váy đó

must be – phải – đứng trc nơi chốn

must be – (chắc hẳn) phải (là) – đứng trc tính từ, danh từ

you must have at least a notebook and a pen while you’re in class. e phải có ít nhất 1 cuốn vở và cây bút khi học trong lớp.

must have – phải có – đứng trc danh từ

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it