Mọi người giúp e lí giải tại sao chọn đáp đó vậy ạ, mai e thuyết trình rồi, mong mọi người giúp đỡ

585
SHARES
3.2k
VIEWS
DANH SÁCH CÂU HỎIMọi người giúp e lí giải tại sao chọn đáp đó vậy ạ, mai e thuyết trình rồi, mong mọi người giúp đỡ
Đỗ Thị Lan anh đã hỏi 3 năm trước
  1. scientists usually (A) character the disease leukemia ( as an overabundance of while blood cells (C) in (D) the blood stream
  2. He is (A) determined to ( leave school (C) even his parents want (D) him to say
  3. In (A) just three months H.G.Wells ( wrote the famous classic The Time Machine for (C)what we won (D) a Newberry Caldecot award

Mọi người giúp e lí giải tại sao chọn đáp đó vậy ạ, mai e thuyết trình rồi, mong mọi người giúp đỡ

3 câu trả lời
Văn Kha đã trả lời 3 năm trước
  • Câu 1 (A) sai vì đúng phải là characterize
Văn Kha đã trả lời 3 năm trước

Câu 3 (C) sai vì what phải được thay bằng which (đại từ quan hệ thay thế cụm The time Machine).

Văn Kha đã trả lời 3 năm trước

Câu 2 không thể dùng even mà phải dùng even though (cho dù)

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it