Môi trường

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Lê Thư Linh đã hỏi 1 năm trước
 1. Bạn có thường xem thời sự không ? 
 2. Bạn có thấy họ đề cập đến vấn đề môi trường rất nhiều không ? 
 3. Bạn thấy môi trường sống xung quanh như thế nào ? 
 4. Có những loại ô nhiễm môi trường nào mà bạn biết ? 
 5. Loại ô nhiễm nào được đề cập trong video vừa xem ? 
 6. Ô nhiễm đó có nguy hại cho môi trường sống không ? 
 7. Các bạn có biết nguyên nhân ô nhiễm dầu không ? 
 8. Ô nhiễm dầu gây ra những tác hại gì cho môi trường ? 
 9. Biện pháp để ngăn chặn ô nhiễm dầu là gì ? 
 10. Bạn có yêu môi trường không ? 
 11. Hãy liệt kê những hành động cho thấy bạn yêu môi trường ? 

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it