multiple choice

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Đỗ Minh Yến đã hỏi 2 năm trước
  1. You may not have liked her, but _____ be quite so rude?

    A. should you B. did you dare to

    C. did you need to D. would you have to

1 câu trả lời
Võ châu Minh Ngọc đã trả lời 2 năm trước

C

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it