Nghĩa câu này là gì?

585
SHARES
3.2k
VIEWS
DANH SÁCH CÂU HỎINghĩa câu này là gì?
Lương Khắc Tốp đã hỏi 3 năm trước

He was a teacher by profession

1 câu trả lời
Yoom H Surber đã trả lời 3 năm trước

anh ấy (hồi trước) là hành nghề giáo viên
by profession – theo việc làm, theo nghề

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it