Nhờ dịch giùm e

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Oanh đã hỏi 5 năm trước
Khu de hang khong dat
Khu Qa kiem tra
Khu doi kiem tra
Khu de tui pe thu hoi
1 câu trả lời
Yoom H Surber đã trả lời 3 năm trước

khu để hàng không đắt – inexpensive-supply area
Khu qua kiểm tra – checked area
Khu đợi kiểm tra – waiting-to-be-checked area
Khu để tụi PE thu hồi – PE-recalled area

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it