NHỜ DỊCH HỘ

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Lương Khắc Tốp đã hỏi 3 năm trước

1/“When did you last sing to yourself? When did you last sing to someone else?”2/“Name three things you and the person you are talking to appear to have in common.”

1 câu trả lời
Trần Lâm Quân đã trả lời 3 năm trước

1 / Lần cuối bạn hát một mình là khi nào? Lần cuối cùng bạn hát cho người khác nghe là khi nào?

2 / Liệt kê ba điều bạn và người bạn đang nói chuyện có vẻ như có điểm chung.

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it