Passive void

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Harry-chong đã hỏi 4 năm trước

Don\’t let other see you

1 câu trả lời
Hải Triều đã trả lời 4 năm trước
Bạn chuyển thành câu bị động như sau: Don’t let yourself be seen 

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it