Phân biệt từ

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Đỗ Minh Yến đã hỏi 2 năm trước

Phân biệt tactful và polite?

1 câu trả lời
Yoom H Surber đã trả lời 2 năm trước

tactful – Ăn nói và cư xử cẩn thận để không làm phật lòng người khác.

polite – cư xử đúng mực xã hội và thể hiện lòng tôn trọng với cảm xúc của người khác.

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it