Phân biệt từ

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Đỗ Minh Yến đã hỏi 2 năm trước

Phân biệt accurate, true, exact, precise?

1 câu trả lời
Yoom H Surber đã trả lời 2 năm trước

accurate – 1. hoàn toàn không có lỗi sai đặc biệt là khi khám ai đó 2. tuân thủ chính xác sự thật hay theo tiêu chuẩn

true – phù hợp với tình trạng thực tế 2. không phải biểu hiện hay giả định 3. sở hữu các đặc chất cơ bản của và thuộc cùng một nhóm tự nhiên

exact – 1. để kêu gọi bạo lựuc hay khẩn cấp và đạt được 2. để kêu gọi khi cần thiết hay mong muốn

precise – 1. chính xác hay xác định hay nêu lên rõ ràng 2. chính xác từng phút 3. phân biệt lẫn nhau

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it