Rewrite these sentences (Phrasal verbs)

585
SHARES
3.2k
VIEWS
DANH SÁCH CÂU HỎIDanh mục đơn: Nhờ bạn bè giải bài tậpRewrite these sentences (Phrasal verbs)
Nguyễn Danh Đức Minh đã hỏi 1 năm trước

Children expect lucky money at Tet.

Children look ____ .

1 câu trả lời
Yoom H Surber đã trả lời 1 năm trước
Children look excited about the lucky money.

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it