Tiếng Anh lớp 10

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Loan đã hỏi 4 năm trước
Biến đổi từ trong ngoặc ở dạng thích hợp để hoàn thành các câu sau: Her……………. was a shock to him . (DIE) She spoke so ……….. that we couldn\’t understand her. (QUICK)
1 câu trả lời
nhi đã trả lời 4 năm trước
death- danh từ của die, quicly -trạng từ của quick bổ ngữ cho động từ speak

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it