Tìm lỗi sai

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Phạm Bảo đã hỏi 2 năm trước

mình phân vân không biết sử dụng câu điều kiện loại 1 hay loại 2 để sửa lỗi sai của câu này: she has found that nobody can help her if she did not try her best to do it herself. Thanks.

1 câu trả lời
vũ thành tài đã trả lời 2 năm trước

did not try

=)câu trả lời dk loại 1,dụa vào nghĩa của câu

cô ấy đã thấy rằng không ai có thể giúp cô ấy nếu cô ấy không cố gắng hết sức để tự làm điều đó

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it