Trả lời câu hỏi

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Han đã hỏi 4 năm trước
She … Staying at the hotel near the airport A. Warned Jane on.               C. Warned Jane agaunst B. Warned Jane of.                D. Warned Jane at  
1 câu trả lời
Thương Toàn đã trả lời 4 năm trước
Đáp án C nha bạn.
Cấu trúc warned Sb agaunst + V-ing: cảnh báo ai về một việc gì đó 

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it