Trắc nghiệm tiếng Anh

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Cao Hong Thuy đã hỏi 4 năm trước

However, she____

a. has never been convicted

b. hasn’t never been convict

c. hasn’t never been convicted

1 câu trả lời
Hoàng Luyến đã trả lời 4 năm trước

Đáp án A đúng nhé bạn!

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it