Trắc nghiệm tiếng Anh

585
SHARES
3.2k
VIEWS
Phạm Thị Nga đã hỏi 3 năm trước

They go to the seaside____they should be disturbed by the noise of the city.
A.lest B.for C.so that D.in order that

1 câu trả lời
Thanh Hiếu đã trả lời 3 năm trước

Đáp án là: A lest nha bạn!

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it