Trong 2 câu “princess elizabeth” và ” elizabeth princess” thì câu nào đúng, từ “princess”, “elizabeth” là loại từ gì và cách sắp xếp

585
SHARES
3.2k
VIEWS
DANH SÁCH CÂU HỎIDanh mục đơn: Nhờ dịch tiếng AnhTrong 2 câu “princess elizabeth” và ” elizabeth princess” thì câu nào đúng, từ “princess”, “elizabeth” là loại từ gì và cách sắp xếp
Nguyễn Văn Hậu đã hỏi 2 năm trước
1 câu trả lời
Yoom H Surber đã trả lời 2 năm trước

correct: Princess Elizabeth.

Princess giống như là rank, cho nên viết trước tên. Tên (Elizabeth, William, Harry, George, etc.) là danh từ đặc biệt.

Ex:

Princess Diana, Prince Charlie, Queen Henna, King George, etc.

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it