Trong câu word form(wearing casual clothes often makes me feel … (relax) ) thì nên chuyển thành gì và dấu hiệu nào để đổi thành loại từ đó

585
SHARES
3.2k
VIEWS
DANH SÁCH CÂU HỎIDanh mục đơn: Nhờ bạn bè giải bài tậpTrong câu word form(wearing casual clothes often makes me feel … (relax) ) thì nên chuyển thành gì và dấu hiệu nào để đổi thành loại từ đó
Nguyễn Văn Hậu đã hỏi 2 năm trước
1 câu trả lời
Yoom H Surber đã trả lời 2 năm trước

Wearing casual clothes often makes me feel relaxed.
feel + adj
to relax = verb
relaxing = noun
relaxing + noun = relaxing in this is an adj (ex: relaxing activity)
relaxed = adj

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it