Trong hai câu “princess elizabeth” và câu “elizabeth princess” thì câu nào đúng. Và trong đó princess là loại từ gì và elizabeth là loại từ gì, cách sắp xếp ra sao

585
SHARES
3.2k
VIEWS
DANH SÁCH CÂU HỎIDanh mục đơn: Hỏi về ngữ phápTrong hai câu “princess elizabeth” và câu “elizabeth princess” thì câu nào đúng. Và trong đó princess là loại từ gì và elizabeth là loại từ gì, cách sắp xếp ra sao
Nguyễn Văn Hậu đã hỏi 2 năm trước
1 câu trả lời
Yoom H Surber đã trả lời 2 năm trước

correct: Princess Elizabeth.

Princess giống như là rank, cho nên viết trước tên. Tên là danh từ đặc biệt.

Ex:

Princess Diana, Prince Charlie, Queen Henna, King George, etc.

Related Posts

Next Post

Recommended

Don't miss it